SSS

SSS

 

Atlanta A.Ş. Servis Onarım Hizmeti Sözleşmesi

 

 

Sayın ...............................................;

Bu yazı, ürününüzün içerdiği tüm bilgilerin tarafınızca yedeklerinin alındığını ve/veya kişiye/kuruma özel gizli bilgilerinizin Atlanta Teknik Servisine ürünü teslim etmeden önce tarafınızca silindiğini teyit eden belgedir.

 

Atlanta, veri güvenliği ve gizliliği ilkesine önem ve değer veren bir firma olarak, teknik servise onarım amaçlı getirilen, ürünlerde herhangi bir işlem yapmadan önce, müşterilerimize hem bilgilendirme yapmak, hem de veri güvenliği ve gizliliği açısından sakıncalı bir durum olmadığına müşteri tarafından yedeklenip cihaz üzerinden kaldırıldığını onay almak üzere işbu sözleşmeyi düzenlemiştir. Onarım işlemi, ancak sözkonusu hususların teyidi anlamını içeren bu yazının imzalanması üzerine başlamaktadır.

 

Ürünün arızasının tespit edilebilmesi ve onarımının başlatılabilmesi için müşterinin kullanmakta olduğu bilgilerinin yedeğinin alınmış olması gerekmektedir. Onarım amaçlı bırakılan ürünlerde, ürün sahibi, gerekli yedekleri almamış ise, işbu yazıya vereceği onay ile; onarımın yapılabilmesi için gerekli olan hallerde üründeki tüm bilgilerin silinerek işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

Özellikle uydu alıcısı ürünlerinde Atlanta Teknik Servisi  ürün sahibinin verilerini yedeklemiş oldukları varsaymaktadır. Donanım/yazılım arızasının giderilmesinden sonra, cihaza kullanıcı tarafından eski bilgilerin müşteri tarafından yeniden kopyalanması gerekmektedir.

Cihazda önceden yüklenmiş olan yazılımların ve verilerin, onarım işlemlerinin tamamlanması sonrasında, kullanıcılarımızda bulunan yedek kopyalarından geri yüklenmesi işlemlerinin yapılması ya da yaptırılması tamamen ürün sahibine aittir ve onun sorumluluğunda bulunmaktadır.

Ürününüzün onarımına başlanabilmesi ve gereken işlemlerin yapılabilmesi için tarafınızdan bu belgenin imzalanması gerekmektedir. Söz konusu onayın  verilmesinin ardından servis işlemine başlanılacaktır ancak imzalanmaması durumunda servis işlem yapılmayacak veya kayıplarla ilgili sorumluluk alınmayacaktır.

 

Saygılarımızla,

ATLANTA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Aşağıda bilgileri bulunan ürünümle ilgili olarak yukarıda belirtilen tüm hususların tarafımdan okunarak gereğinin yerine getirildiğini, Atlanta firmasının bu konuda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve onarım işlemlerine başlanmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

 

Servis No : …………………………………

Ürün Seri No : …………………………………

Ürün Model No : .............................................

MÜŞTERİ/KİŞİ ADI : ............................................. İMZA

Tarih : ……………..

http://www.atlanta.com.tr/uydubulucu/ adresinden ürünleri karşılaştırabilirsiniz.

Zamanın sürekli fonksiyonu olan sinyallerdir. Bir başka deyişle sürekli değişim gösteren sinyallerdir.

Gerçek Kuzeye göre yatay açı anlamına gelmektedir. Yatay doğrultuda uydu anteninin belli bir uyduya doğru bakması gereken doğrultudur. Yatay doğrultuda uydu anteninin belli bir uyduya doğru bakması gereken doğrultudur. Pusuladan bakıldığında 0 derece Kuzey, 180 derece Güney olacaktır. Çanak anteninize saat yönünde yaptıracağınız hareket sonucu oluşan açıdır.

Çanak antenin uydudaki yayınları sorunsuz bir şekilde alabilmesi için uyduya doğru bakması gereken açı.

Bant genişliği (band width) frekans spekturumda tanımlanmış frekans aralığıdır. Ayrıca, uydudan yapılan TV, radyo, İnternet  gibi yayınların kullanmış olduğu kapasite için de kullanılır.

İngilizce "Broadcast Satellite Service" kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. “TV/radyo Uydu Yayını” anlamına gelmektedir.

Uydudan gelen sinyalleri toplayan parabol geometrisinde bir antendir.

Arthur Charles Clarke‘ın kendi ifadesiyle: "...Yeryüzünden tam doğru mesafedeki bir yapay uydu her 24 saatte bir tur yapacaktır. Yani böyle bir uydu yerden bakıldığında aynı noktada kalır ve yeryüzünün neredeyse yarısı tarafından da optik olarak görülebilir. Doğru yörüngede olan ve birbirinden 120 derece açıda bulunan bu aktarıcı istasyonları tüm gezegene televizyon ve mikrodalga kapsama alanı sağlayabilir.

Kullanılan bant genişliğinin azaltılması, en etkili şekilde kullanılması için ses ve görüntü sinyallerinin bandt genişliğinin azaltılmasına yönelik yapılan işlemdir. Sıkıştırılan sinyal, uydu “transponder”ında daha az yer kaplar ve uydudaki transponder kapasitesini daha etkili olarak kullanılır.

Desibel, sinyal şiddeti, volüm veya direnç yüzünden sinyal zayıflama miktarının logaritmik ifadesi olan bir analog ölçü birimi.

Bir taşıyıcı üzerine modüle edilmiş olan bilgi sinyalinin taşıyıcının üzerinden geri alınması işlemi.

Herhangi bir zaman aralığında belirli değerler alan sinyallerdir. Dijital sistemler temel olarak “0” ve “1” değerlerinden oluşmaktadır.

Uyduya gönderilen sinyalin yeryüzüne gönderilmesi.

“Transponder”dan antene iletilen gücün uydu anteninin kazancıyla çarpılmasıyla elde edilen değerdir.

Uydu anteninin belli bir uyduya doğru düşey doğrultuda bakış açısı. Çanak anteninizi yukarı veya aşağıya doğru yaptıracağınız hareket sonucu oluşan açıdır.

Uyduya çıkan veya uydudan gönderilen sinyallerin her çeşit alıcı-verici istasyonlarının ve uyduların birbirlerinde istem dışı şekilde frekans karışıklığına sebep olma olayına interference (frekans karışıklığı) denir.

Bu modülasyon türünde iletilmek istenen sinyal, taşıyıcı sinyalde bir faz farkı oluşturmaktadır. Böylece frekansı zamanla değişen bir sinyal elde edilmektedir. Oluşturulan sinyalin frekansındaki değişimler, iletilmek istenen sinyalin değişimlerinin göstergesidir. Oluşan sinyalin frekansı, taşıyıcı sinyalin frekansına yakın değerlere sahiptir. Bu yöntemde de iletilmesi gereken sinyal, kendi frekansından farklı bir frekans ile iletilmektedir.

İngilizce "Fixed Satellite Service" kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasıdır. “Sabit Uydu Yayını” anlamına gelmektedir.

Uydu veya yer istasyonu alıcısının kalitesini belirlemek için kullanılan bir parametredir.

Mevcut PAL, NTSC standartlarına göre resim kalitesini çok büyük ölçüde arttıran video işaretlerinin çözünürlüğünü yükselten teknoloji. Günümüzün NTSC televizyonlarından yaklaşık iki kat yatay, iki kat dikey fazla çözünürlüğe, günümüzün standart televizyonlarından beş kat daha fazla görüntü bilgisine ve CD benzeri ses kalitesine (6 kanallı CD quality surround sound) sahiptir.

İngilizce "International Maritime Satellite Organization" kelimelerinin kısaltmasıdır. Uluslararası denizcilik uydu teşkilatı.

İngilizce "International Telecommunications Satellite Organization" kelimelerinin kısaltmasıdır. Uluslararası haberleşme uydu teşkilatı.

İngilizce "International Telecommunications Union" kelimelerinin kısaltmasıdır. Uluslararası Haberleşme Birliği.

Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündeki herhangi bir noktaya göre pozisyonu sürekli sabit kalmaktadır. Bu yörünge ekvator düzlemi üzerinde dairesel ve üzerindeki uydu hızının, Dünya‘nın kendi ekseni etrafındaki açısal hızına eşit olduğu özel ve tek bir yörüngedir. Bu yörünge jeosenkron (yere eşzamanlı) uydu yörüngesi veya Clarke yörüngesi olarak adlandırılır ve yeryüzüne olan mesafesi 35.784 km’dir. Uydunun böyle bir yörüngede Dünya’ya göre sabit kalması üç koşulla belirlenir:

a-     Uydunun Dünya ile aynı yönde dönmesi

b-     Ekvator enleminde bulunması,

c-      Uydunun 23,94 saatte tam bir dönüş yapması.

Avrupa standartlarına göre frekans tayfında Uplink: 13750 MHz / 14500 MHz Downlik: 10950 MHz - 11700 MHz ve 12500 MHz - 12750 MHz bant aralığıdır.

Uydudan gelen sinyali güçlendiren ve güçlendirilmiş sinyalin frekansını dijital uydu alıcısına uygun frekansa indiren elektronik bir ekipman.

Taşındığı ortam, sinyal üzerinde bazı olumsuz etkiler göstermektedir. Dış dünyadaki değişimler veya diğer sinyaller, taşınan sinyalin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, ortamın getirdiği bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle, sinyalin mümkün olduğunca az bozunuma uğraması için, sinyal üzerinde bazı işlemler gerçekleştirilmektedir. Bir başka deyişle sinyalin taşındığı ortama uygun hâle getirilmesi için işlenmesi gerekmektedir. Sinyale istenilen yapıyı kazandıran bu işleme modülasyon denmektedir.

Dijital teknolojiye geçişte yaşanan sorunları gidermek, tüketiciyi de dikkate alarak evrensel bir standart belirlemek ve bu standardı geliştirmek için Dünya’nın önde gelen telekom kuruluş ve araştırma gruplarının katılımıyla MPEG (Motion Picture Experts Group: Hareketli Resim Uzmanları) adı verilen bir heyet oluşturulmuştur. Bu heyet, Dünya’nın birçok bölgesindeki haberleşme mühendislerinin yaptığı çalışmaları derleyerek, bunlar üzerinde yaptığı titiz çalışmalar sonucunda tüm ülkelerin kabul edebileceği uluslararası standartlar hazırlamıştır. Heyetin hazırladığı standartlar ise MPEG-1, MPEG-2  vb.’dir. Söz konusu heyetin yaptığı işler ise uygulamasına göre “video” ve “audio” kodlamada Dünya’daki genel standardı belirlemek; sistem değerlendirmeleri için uygun prosedürler hazırlamak ve geliştirmek;bit grubunu iletmek, kodlamak, çoğullamak; kodunu çözmek için çatısını belirlemek ve bu işlemlerde kullanılan cihazları ortak bir standarda getirmek şeklinde gruplandırılabilir.

MPEG gurubunun oluşturduğu ilk standarttır. 1,5 Mbit/s değerinde digital “video” ve “audio”yu kapsar; VHS kalitesine eşdeğerdir. CDIC (Compact Disc Interactive), CD oynatıcıda ve multimedya PC‘lerde televizyon kalitesinde yayın elde etmenin en kolay yöntemi olarak üretilen “decoder” (şifre çözücü) çiplerde bu yöntem geliştirilip kullanılmıştır. Bu standarta ek olarak geliştirilen bir sistem de, aynı anda birden fazla sinyali birleştirerek, tek bir sinyal hâlinde uyduya transfer edebilme imkânı sağlanmıştır. MPEG-1 profesyonel televizyon teknolojisinde kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir.

Dijital TV teknolojisindeki gelişmeler daha karmaşık bir standart oluşumuna yol açmıştır. MPEG-2 olarak tanımlanan bu standart, 2 - 15 Mbps veri oranlarını kullanarak yerel standart kalitesinden HDTV kalitesine kadar her kalitede yayın standardını tanımlayan esnek bir yapıya sahiptir. MPEG-2 standardında çalışan bir decoder, MPEG-1 standartlı yayınları çözebildiği gibi CCITT H216 standardı olan video telefon yapısında olan sinyali alıp işleyebilir. Bu özelliğe sistemin önceki sistemi destekleme özelliği anlamına gelen “backward compatible” denilmektedir. Standartlar kodlama aralığı ile sıkıştırma tekniklerinden oluştuğu için, zamana (gelecekti gelişmelere) karşı kullanırlığını yitirmemesi için geliştirilen sistemlerin önceki standartları da içererek bir önceki sistemi çöplüğe atması önlenir.

Elektromanyetik sinyal kendi doğrultusunda giderken “aşağı yukarı” ya da “sağa sola” hareket eder. Polarize eden yani kutuplaştıran filtreler ise sinyalin sadece bir yönde titreşen dalgalarının geçmesine izin verir. Işığın böyle tek yönlü titreştirilmesine polarizasyon (kutuplaştırma) adı verilir.

Jeosenkron uyduların açısal hızları Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki açısal hıza eşit olduğundan yeryüzündeki kapsama alanları sabittir ve bu uyduların yer yüzeyinden uzaklığı 35786,4 km‘dir. İdealde uydunun bu konumunu koruması beklenirken, Güneş’in, Ay’ın ve diğer gök cisimlerinin çekim etkisi, Dünya’nın şeklinin tam yuvarlak ve homojen olmaması, Güneş ışınlarının itme etkisi gibi sebeplerden dolayı uydunun enlemi (ekvatoru referans alarak), gün içinde ± i (inclination) aralığında dalgalanmakta, boylam değeri ise “eccentricity” (yörüngenin elipslik oranını gösteren parametre) ile orantılı olarak gün içinde salınmaktadır. Jeosenkron bir uydunun ömrü uydu işletmecilerinin de benimsemiş olduğu bir strateji olarak salınımlı (inclined) yörüngede çalıştırmak suretiyle uzatılabilir. Bu durumda periyodik olarak gerçekleştirilen manevralardan Kuzey manevraları artık yapılmayacak ve doğal artış eğilimi olan “inclination” açısı serbest bırakılarak uydu “inclined” yörüngede kontrol edillecektir. Fakat, bu durumda uydu haberleşme sistemleri uydunun boylam ve enlemdeki değişimlerine karşı çok hassas olduğu için uydudan gönderilen sinyaller ancak izleme (tracking) üniteleri olan antenler tarafından alınabilecektir.

İletişim için gerekli olan her bir link için uyduda bir taşıyıcının, yani frekans aralığının, tahsis edilmesidir. Böylece hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir her türlü link ihtiyacı karşılanabilmektedir.

Bir antenin uydudan gelen sinyaldeki bozulmayı minimize edecek şekilde uyduyu takip etmesidir.

Uyduya gelen sinyali alıp, güçlendirip, frekansını uydu alış frekansına inderek, sinyalin kapsama alanında belirlenen bölgelere inişini sağlayan ve uyduda bulunan elektronik ekipmanların tümüne verilen ad.

Bir sinyalin aktarma yapılabilmesi için uyduya gönderilmesine veya yer istasyonundan uyduya erişim işlemine temel olarak uplink denir.

GÜNCEL ÜRÜN KATALOG

Alttaki linkten güncel ürün kataloğumuza ulaşabilirsiniz.

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading